Akik már elolvasták...

Tetszett!                     K.Bernadett, Nagyvázsony

A kezdőt vettem csak meg és az nagyon jó!      

Takács Pál, Budapest

                                         

5 éve van turim. A könyvek tartalmának 98%-val egyetértek! Azért van egy két ötlet, amely elég meredek.      

Nagyné T. Ibolya, Veszprém

                                          

Nem bántam meg, hogy megvettem.                       Kovács Krisztiánné, Sopron

Még több olvasói visszajelzés: Klikk

Mi kell a turi nyitáshoz?

Itt elolvashatod: >>tovább

Marketing Akadémia

Képezd Magad akár ingyen!

Ajánlom számodra Tóth Mihály Marketing Akadémiáját, ahol alap szinten ingyen tudod képezni magad.

Tóth Mihály Marketing Akadémia

Használt ruha magazin

Egy blog Neked: cikkek és érdekességek a használt ruha világából.

http://sikereshasznaltruhabolt.cafeblog.hu 

https://www.facebook.com/

hasznalt-ruha-magazin/

Hírlevél
Fizetési megoldás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

A www.hasznaltruha-sikerkonyv.hu által nyújtott szolgáltatások

Általános Szerződési FeltételeiKérem, amennyiben Megrendelője kíván lenni a hasznaltruha-sikerkonyv webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben rendeljen, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűvé tekinti magára nézve. Kérjük, felhasználás és/vagy vásárlás előtt olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi nyilatkozatot is.

Tartalom

1 .Az ÁSZF hatálya

2. Regisztráció

3. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

4. Az Üzemeltető által közzétett tartalom

5. A szerződés létrejötte a Webáruházban történő vásárlás során

6. A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés tartalma

7. Teljesítési és fizetési feltételek

8. Kellékszavatosság, Felelősség, Jogok, Adatkezelés, Fizetési lehetőségek adatai 

9. A digitális könyvek felhasználási jogai

10. Az indokolás nélküli elállás joga

11. Egyéb szerződési feltételek

12. Mellékletek

12.1. Melléklet - Kézenfogva - Kiskereskedői támogató program együttműködési szerződése.

12.2. Melléklet - Használtruha Nagykereskedés alapítása

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a hasznaltruha-sikerkonyv.hu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a hasznaltruha-sikerkonyv.hu domain név alatt működő honlapot

Kiss László egyéni vállalkozó üzemelteti

Székhely: 4033 Debrecen, Puska utca 14;

Tel.06-70-635-9566,

Kapcsolati e-mail: info@hasznaltruha-sikerkonyv.hu,

Nyilvántartási szám: 50114421; (Nyilvántartásba vétel:kekkh H-1094 Budapest, Balázs Béla u. 35., e-mail: kekkh@kekkh.gov.hu, www.kekkh.gov.hu ),

Adószám: 67358771-1-29,

EU közösségi adószám: HU 67358771Kiss László mint a szolgáltatásokat nyújtó egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Üzemeltető) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind az Üzemeltető, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

1.2. Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a hasznaltruha-sikerkonyv.hu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: Honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

1.3. Az ÁSZF Üzemeltető által történő módosítása nem érinti az 5.8. pont szerint létrejött szerződések feltételeit, e szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁSZF irányadó. A vevőre vonatkozó ÁSZF a vásárlás előtt a webáruház felületén elolvasható. Az ÁSZF-et a megrendelés során a visszaigazoló e-mailhez az Üzemeltető mellékeli a Felhasználó részére.2. Regisztráció

2.1. A felhasználónak csak abban az esetben kell regisztrálnia, amennyiben a terméket le szeretné a webáruházból tölteni és PayPal-al vagy bankártyával fizet a vásárlása során. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételéhez köteles az Üzemeltető által a Honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, majd az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató megismerésére vonatkozó jelölő kocka bejelölése után a kitöltött adatlapot az Üzemeltetőnek elküldeni. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte, és a szükséges adatokat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátotta, az Üzemeltető a regisztráció iránti kérelem Üzemeltető által történő tudomásul vételéről a Felhasználó által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót.

2.2. Az Üzemeltető által a Honlapon nyújtott egyes szolgáltatások – így különösen a Honlapon üzemeltetett webáruházban kínált termékek közötti böngészés, a termékek illusztrációjának, borítójának és rövid ismertetőjének megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése – bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető, és ez a tevékenység nem kötelez vásárlásra, sem regisztrálásra.

2.3. A Felhasználó, regisztrációja az általa megadott e-mail címe és jelszava, amelyek azonosítják a Felhasználót, és amelyekkel beléphet a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a regisztrált felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak vagy más felhasználónak okozott károkért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Üzemeltetőt, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté vagy hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.

2.4. A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős.

2.5. Átutalással vagy számlára való befizetés esetén nem szükséges a regisztráció. Ebben az esetben azonban nem lehetséges letölteni a megrendelt elektronikus terméket, a Felhasználó e-mailben kapja meg a terméket a fizetéstől számított 48 órán belül.

3. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

3.1. Valamennyi, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás keretében – a digitális könyvek tartalmának kivételével - a Honlapon közzétett tartalom, különösen a honlap domain neve, az Üzemeltető logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, az Üzemeltető által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a Honlapon az Üzemeltető által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag az Üzemeltetőt illeti. Az előbbi tartalmak ezért az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán – az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően az Üzemeltető vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

3.2. A hasznaltruha-sikerkonyv.hu domain név az Üzemeltető javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása az Üzemeltetőre történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

4. Az Üzemeltető által közzétett tartalom

4.1. Az Üzemeltető által a honlapon közzétett tartalom – a webáruházban kínált digitális könyvek leírásán, tartalmán és a megvásárlásra, letöltésre vonatkozó műszaki adatokon kívül – kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a Honlapon található információkat a Felhasználó – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.

4.2. A 4.1. pontban foglaltakhoz hasonlóan az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a Honlapon esetlegesen elhelyezett linkek teszik lehetővé.

5. A szerződés létrejötte a Webáruházban történő vásárlás során

5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Webáruház kínálatában, megismerheti a kínált digitális könyvekre vonatkozóan nyilvánosan közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja a megvásárolni kívánt digitális könyvek és/vagy egyéb termékek kiválasztásához segítséget nyújtó szoftvert. A Felhasználó regisztráció nélkül a honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni kívánt digitális könyvek listáját, és/vagy egyéb termékeket meghatározhatja, hogy mely digitális könyveket kíván megvásárolni.

5.2. A Felhasználó 5.1. pontban meghatározott tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a Webáruházat és a Honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A honlapon működő virtuális bevásárló „kosárba tett” (a továbbiakban: Kosár) digitális könyveket és/vagy egyéb termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a digitális könyvek és/vagy egyéb termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül továbbá szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

5.3. A Felhasználó a Webáruházban kínált digitális könyvek és/vagy egyéb termékek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével, módosításával és felbontásával kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a Honlapon található, kifejezetten erre a célra alkalmazott és rendszeresített felületen (a továbbiakban: felhasználói felületen) tehet. A Honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó által e-mailben, telefonon, SMS-ben, vagy bármely más elektronikus vagy nem elektronikus úton tett nyilatkozatok a szerződés megkötése, módosítása és felbontása körében érvénytelenek és hatálytalanok, azokat az Üzemeltető nem köteles figyelembe venni és elfogadni. A honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó kivételesen, kizárólag a jelen ÁSZF által meghatározott körben és módon tehet jognyilatkozatot. Egyébként a felhasználói felületen kívül a Felhasználó kizárólag tájékoztatást és felvilágosítást kérhet az Üzemeltetőtől.

5.4. A Felhasználó a Honlapon elhelyezett „megrendelés leadása” gombra kattintva jelezheti, hogy a kosárba helyezett digitális könyveket és/vagy egyéb termékek meg kívánja vásárolni. Ez nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a Honlapon megjelenő űrlapot. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat és személyes adatokat köteles megadni az Üzemeltető részére. A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét megadni, amelyre az Üzemeltető a későbbiekben a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi.

5.5. A Felhasználó a megrendelési űrlap megfelelő kitöltésével és a honlapon megjelenített „megrendelem” gombra kattintással adhatja le megrendelését a megrendelés időpontjában a kosárba helyezett digitális könyvekre és/vagy egyéb termékekre vonatkozóan. A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt könyvek és/vagy egyéb termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban a Felhasználó által tett szerződési ajánlatnak minősül, amelyre az Üzemeltető a megrendelés leadását követően elektronikus úton haladéktalanul nyilatkozni köteles.

5.6. A Felhasználó a megrendeléskor köteles a Honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés és a számla kiállításának egyes feltételeit. A Felhasználó a Kosár tartalmát és a megrendelés egyes feltételeit, valamint nem elektronikus termék esetén a kiszállítás mindaddig szabadon módosíthatja, amíg a megrendelést el nem küldi.

5.7. A Felhasználó a leadott megrendelést a letöltést követően vagy e-mailben való teljesítés esetén, a digitális termékekre vonatkozó 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4.§ értelmében nem vonhatja vissza, elállási joga nincs.

5.8. Az Üzemeltető a megrendelés Üzemeltetőhöz történő megérkezését követően munkaidőben, munkaidőn kívül beérkező rendelés esetében 3 munkanapon belül köteles a megrendelést elektronikus úton, vagy telefonon visszaigazolni. Az Üzemeltető a visszaigazolásban köteles nyilatkozni arról, hogy a megrendelést elfogadja-e. A megrendelésben meghatározott digitális könyvek és/vagy egyéb termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető között, ha az Üzemeltető a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Felhasználóhoz megérkezik.

5.9. Amennyiben az Üzemeltető a visszaigazolást az 5.8. pontban foglaltaknak megfelelően, nyomban a megrendelés leadását követően nem küldi el a Felhasználónak, a Felhasználó szabadul ajánlati kötöttsége alól, és a szerződés nem jön létre.

5.10. Az Üzemeltető – a Felhasználó által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a termékek, illetve a teljes szolgáltatásnak és/vagy egyéb termékeknek az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos költségről történő tájékoztatáson túlmenően – a visszaigazolásban közli a Felhasználóval:

a. a megrendelt digitális könyvek és/vagy egyéb termékek vételárának megfizetésére vonatkozó részletes információkat

b. a megvásárolni kívánt digitális könyvek letöltésére és felhasználására vonatkozó lényeges információkat

c. a megvásárolni kívánt egyéb termék átvételére vonatkozó részletes információkat

d. azt, hogy a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4.§ szerinti elállási jog a digitális könyv letöltését vagy a megrendelés teljesítését követően nem illeti meg a Felhasználót, mivel a még fel nem használás nem bizonyítható.

e. a fogyasztói panaszok érvényesíthetőségének helyét, melyet az ÁSZF 8.8. és 8.9. pontja is tartalmaz.

f. a vevőszolgálat elérhetőségeit.

6. A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés tartalma

6.1. A Felhasználó és az Üzemeltető között az 5.8. pontban meghatározottak szerint létrejött szerződés tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott és az Üzemeltető által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján az Üzemeltető köteles a Felhasználó megrendelő által kiválasztott digitális könyveket a Felhasználó megrendelő választása alapján, a felkínált lehetőségek közül az általa kiválasztott formátumban hiánytalanul és hibátlan minőségben a Felhasználó számítástechnikai eszközére történő letöltésre hozzáférhetővé tenni, a Felhasználó megrendelő pedig köteles a digitális könyvek vételárának, azaz a digitális könyvek jelen ÁSZF-ben meghatározott letöltése és felhasználása ellenében járó díjnak (a továbbiakban: Vételár) a megfizetésére.

6.2. A Felhasználó és az Üzemeltető között az 5.8. pontban meghatározottak szerint létrejött szerződés tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott és az Üzemeltető által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján az Üzemeltető köteles a Felhasználó megrendelő által kiválasztott egyéb terméket az általa kiválasztott szállítási és átvételi módon hiánytalanul (amely jelen esetben lehet letöltés vagy e-mailben megkért tartalom) és hibátlan minőségben a Felhasználó által megadott módon a letöltést segíteni vagy e-mailben eljuttatnieljuttatni. A Felhasználó megrendelő köteles a termék vételárának, azaz a termék jelen ÁSZF-ben meghatározott megvásárlása ellenében járó díjnak a megfizetésére.

6.3. Az Üzemeltető helyettesítő termékkel nem teljesíthet.

6.4. Az Üzemeltető felelősséget vállal a digitális könyvekkel kapcsolatban a webáruházban feltüntetett információk és adatok, műszaki paraméterek, és egyéb jellemzők valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által megvásárolt digitális könyveknek rendelkezniük kell a webáruház honlapján feltüntetett tulajdonságokkal.

6.5. Az Üzemeltető az egyéb termékkel kapcsolatban felelősséget vállal a termék gyártója/szállítója által közölt adatoknak a gyártó/szállító által biztosítottnak megfelelő tartalmáért. Üzemeltető felelősséget nem vállal az abból eredő kárért, hogy a gyártó/szállító hibás/pontatlan/hiányos/nem megfelelő információt közölt Üzemeltetővel az általa szállított/gyártott termékre vonatkozóan.

7. Teljesítési és fizetési feltételek

7.1. Ha a Felhasználó megrendelését követően az Üzemeltető a szerződés létrejöttét nyomban visszaigazolta, és ezzel a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött a szerződés, abban az esetben a szerződést először a Felhasználó köteles teljesíteni a Vételár megfizetésével.

7.2. A Vételárat az Üzemeltető határozza meg, és az megegyezik a Honlapon az adott digitális könyvre vonatkozóan a szerződés megkötésekor érvényes listaárral.

7.3. A Vételárat a Felhasználó választása szerint banki átutalással /pénztári befizetéssel, bankkártyával vagy Sofort nevű internetes fizetőszolgáltatással fizetheti meg az Üzemeltetőnek az alábbiak szerint.

7.4. Amennyiben a Felhasználó a megrendelt könyvek és/vagy egyéb termékek Vételárát valamely fent említett módon maradéktalanul megfizette, az Üzemeltető a fizetés megtörténtét a Felhasználónak elektronikus úton, a Honlapon visszaigazolja, és lehetővé teszi a megvásárolt digitális könyvek szerződésben kikötött formátumban, a Felhasználó számítástechnikai rendszerére történő egyszeri letöltését és ott adathordozón történő rögzítését. Az Üzemeltető a Felhasználónak a Felhasználó által megadott adatokkal a szolgáltatás díjáról a jogszabályoknak megfelelően kiállított elektronikus számlát viszont csak a fizetés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül küldi meg.

7.5. Amennyiben a Felhasználó a megrendelt digitális könyvek Vételárát a szerződés létrejöttét követően nyomban, illetve az Üzemeltető által lehetővé tett időn belül az általa választott módon nem fizeti ki, abban az esetben a felek közötti szerződés minden további feltétel és külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, illetve hatályát veszti. Ebben az esetben az Üzemeltető köteles a Felhasználót értesíteni a szerződés meghiúsulásáról és arról, hogy amennyiben a szolgáltatást mégis igénybe kívánja venni, úgy újabb megrendelés leadásával újabb szerződést kell létrehozni az Üzemeltetővel.

7.6. Amennyiben a Felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződés a 7.5. pontban foglaltak szerint szűnik meg, abban az esetben a Felek egymással szemben a létrejött szerződésből, valamint annak meghiúsulásából eredően semmilyen jogcímen semmilyen követelést nem támaszthatnak.

8. Kellékszavatosság, Felelősség, Jogok, Panaszkezelés, Adatkezelés, Fizetési lehetőségek

8.1. Az Üzemeltető felelősséget vállal azért, hogy a letöltésre hozzáférhetővé tett digitális könyvek formátuma megfelel annak, amelyet a felek a Felhasználó megrendelése alapján létrejött szerződésben kikötöttek, továbbá felel azért, hogy a letöltésre hozzáférhetővé tett adatállomány ép, sértetlen és a megfelelő szoftverrel megnyitható, olvasható, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon felhasználható.

8.2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon szoftverek hibáiért, valamint az ilyen hibák okozta károkért, amelyeket a Felhasználó az általa letöltött, digitális könyveket magukban foglaló adatállományok olvasásához, megnyitásához, felhasználásához használ, és amelyeket nem az Üzemeltető bocsátott a Felhasználó rendelkezésére.

8.3. A letöltött adatállományok felhasználásához szükséges szoftvert akkor sem lehet az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátottnak tekinteni, ha az Üzemeltető a Honlapon a szoftver letöltését lehetővé tevő más honlap címét feltünteti, vagy ha a Honlapon a más honlapra vezető linket helyez el.

8.4. Az Üzemeltető továbbá nem vállal felelősséget a nem általa üzemeltetett számítástechnikai és hálózati átviteli eszközök nem megfelelő működéséből eredő károkért, valamint a letölthetővé tett adatállományban ezek által okozott károkért.

8.5. Üzemeltető minden szükséges és lehetséges informatikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon hozzáférhetővé és letölthetővé tett adatállományok ne tartalmazzanak olyan kéretlen, ismeretlen forrású és ártalmas szoftvereket (együtt: vírusok), amelyek kárt okozhatnak a Felhasználó számítástechnikai eszközeiben, vagy amelyek megzavarhatják azok működését. Felhasználó azonban tudomásul veszi, hogy nap, mint nap alkotnak újabb és újabb vírusokat, amelyek elleni védelemre nem lehet előre felkészülni, ezért az Üzemeltető által tett valamennyi intézkedés ellenére előfordulhat, hogy vírusok kerülnek az Üzemeltető számítástechnikai rendszerébe és onnan a Felhasználó számítástechnikai eszközére. Az ebből eredő károkért az Üzemeltető Felelősségét kizárja, amelyet a Felhasználó kifejezetten tudomásul vesz.

8.6. Az Üzemeltető felelősséget vállal azért, hogy a leszállított termék megfelel annak, amit a Felhasználó megrendelése alapján létrejött szerződésben kikötöttek, és amennyiben a termék zavartalan/rendeltetésszerű használatához termékleírás szükséges, úgy annak magyar nyelvű változatát a termék vagy annak csomagolása tartalmazza.

8.7. Az Üzemeltető Vevőszolgálatot működtet a webáruházban történő vásárlással kapcsolatos tájékoztatás és a webáruházban történő vásárlás során kötött szerződések teljesítése során az együttműködés elősegítése, továbbá az esetleges fogyasztói panaszok és garanciális igények rendezése érdekében.  A vevőszolgálat elérhetőségei. e-mail: info@hasznaltruha-sikerkonyv.hu

8.8. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

8.9. Online vitarendezési platform Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

8.10. Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

8.11. Fizetési lehetőségek adatai

8.11.1. Barion

Az online bankkártyás fizetések tekintetében az egyik szolgáltató a Barion. Az online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével fizethet online áruházunkban bankkártyával, akár regisztráció nélkül vagy prepaid egyenlegről.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak Önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni.
Bővebben a Barionról>>

8.11.2 PayPal

PayPal az online fizetés leggyakoribb eszköze, a világ egyik legnagyobb online pénzügyi szolgáltatása. Tökéletesen biztonságos, kényelmes megoldás.

A PayPal egy Luxemburgban bejegyzett pénzintézet, amelynek prudenciális felügyeleti szerve a luxemburgi pénzügyi hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”). A CSSF létesítő okirat szerinti székhelye: 283 Route d'Arlon, 1150 Luxembourg, Luxemburg.

 Bővebben a PayPal-ról>>

…………………………….

9. A digitális könyvek felhasználási jogai

9.1. A Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött szerződés alapján, a megvásárolt digitális könyv Vételárának megfizetése esetén a Felhasználó jogosult: a) a digitális könyvet tartalmazó adatállományt letölteni és számítástechnikai eszközén vagy külön adathordozón rögzíteni b) a letöltött és rögzített adatállományt időben és földrajzi értelemben korlátlanul, az ehhez szükséges szoftver alkalmazásával a Felhasználó saját számítástechnikai eszközén saját használatra megnyitni, megjeleníteni és azt olvasni c) a letöltött és rögzített adatállományt kizárólag a fenti b) pontban meghatározott saját személyes használat céljából az eredeti adathordozóhoz képest más adathordozóra másolni

9.2. A Felhasználó a 9.1. pontban meghatározott felhasználási jogokat kizárólag saját, személyes használat céljából gyakorolhatja, és joggyakorlása sem közvetlenül, sem közvetve nem irányulhat anyagi haszonszerzésre. Felhasználó a felhasználásra másnak további engedélyt nem adhat. Az elektronikus könyvek egészének vagy bármely részének felhasználásához, sokszorosításához, interneten való megosztásához a kiadó írott engedélye szükséges. Az engedély nélkül való való felhasználás, sokszorosítás vagy interneten való megosztás minden esetben polgári peres feljelentést von maga után, melynek Felhasználó által is elfogadott kártalanítási összege a sokszorosítás vagy interneten való megosztás kezdő dátumától számított 5000 Ft/nap kártalanítási díjjal fizetendő Kiss László egyéni vállalkozó felé.

9.3. Az Üzemeltetető a Felhasználó részére a jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított jogokon kívül fenntart magának minden további jogot a digitális könyvek felhasználásával kapcsolatban.

9.4. Üzemeltető szavatol és felelősséget vállal azért, hogy a Honlapon kínált digitális könyvek jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználására, illetve a felhasználásra való engedély megadására a szerzőkkel kötött szerződések alapján rendelkezik a megfelelő jogokkal. Üzemeltető szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn a letöltött digitális könyvekre vonatkozóan olyan joga, amely akadályozná vagy lehetetlenné tenné a Felhasználónak a jelen ÁSZF-ben biztosított felhasználási jogok gyakorlását.

9.5. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és felhasználástól, amelyre vonatkozóan jogot a jelen ÁSZF kifejezetten nem biztosít a részére. A jelen rendelkezés megsértése esetén a Felhasználó köteles megtéríteni az Üzemeltető minden kárát, amelyet a Felhasználó jogsértése okoz.

10. Az indokolás nélküli elállás joga

10.1. A Felhasználó nem gyakorolhatja a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4.§ szerinti elállási jogot a digitális könyvek letöltését követően, mert a hivatkozott kormányrendelet 5.§ d) pontjában foglalt szabályt analógia útján kell alkalmazni, amely szerint az elállási jog nem gyakorolható számítógépi szoftver példányának vásárlásakor, ha a felhasználó a csomagolást már felbontotta. Ennek megfelelően a digitális könyv szoftvernek minősül, letöltése pedig a csomagolás felbontásának felel meg.

10.2. Egyéb termékre vonatkozóan az indoklás nélküli elállás feltételeit a vonatkozó rendelet szabályozza.

11. Egyéb szerződési feltételek

11.1. Egy a hasznaltruha-sikerkonyv.hu honlap használata során létrejövő szerződések nyelve a magyar, és az ily módon létrejött szerződések nem minősülnek írásban létrejött szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem iktatja.

11.2. Az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában foglalt közzétételi kötelezettségének az Üzemeltető a honlapon elhelyezett és bárki számára hozzáférhetővé tett „Kapcsolat és Vásárlási Információk”-ban tesz eleget.

11.3. A hasznaltruha-sikerkonyv.hu honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felek jogaira és kötelezettségeire a Magyarország joga irányadó.

11.4. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.

11.5. A Felhasználó a jelen ÁSZF 1.1 pontban rögzítettek szerinti elfogadásával együtt elfogadja és elismeri az Üzemeltető adatvédelmi nyilatkozatát, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.

12. Mellékletek

12.1. Melléklet - Kézenfogva - Kiskereskedői támogató program együttműködési szerződése.

Ez a melléklet kizárólag azokra érvényes, akik használtruha kiskereskedés vagy használtruha kiskereskedések alapítására szerződnek Kiss Lászlóval. 

A Kézenfogva program termék kosárba tételével és kifizetésével jelen együttműködési szerződést megkötöttnek kell tekinteni és annak tartalma mind Kiss Lászlóra mind a szerződő Partnerre kötelező érvényűnek kell tekinteni a jelenleg fennálló elektrónikai ill. online törvények alapján.

12.1.1. Együttműködési szerződés

   

Az alábbi együttműködési szerződés megkötésre kerül Kiss László egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató) és vállalkozási partner (továbbiakban Partner) között.

Vállalkozási partner az a személy, aki kellően tájékozódott Kiss Lászlótól a használtruha kiskereskedés alapítását illetően és ennek során eldöntötte, hogy 1 évig szerződéses viszonyt létesít Kiss Lászlóval, melynek célja egy új vagy egy már meglévő használtruha kiskereskedés vagy kiskereskedések alapítása illetve gazdaságos működtetése.

 

 Szakmai tartalom:

    Szolgáltató átadja Partner részére azokat a szakmai információkat, hogy hol és hogyan juthat megfelelő minőségű használtruhához, hogy a vállalkozásában még nagyobb nyereséghez jusson. Az általa kidolgozott beszerzési, szolgáltatási és értékesítési rendszert átadja a  Partnernek írásban annak tartalmát részletesen, elmagyarázza.

 

A komplex értékesítési rendszer tartalmazza:

 1. Az áru beszerzéstől kezdve az áru előkészítésének folyamatát.

 2. Az árukészlet minőségi követelményeire vonatkozó irányelveket.

 

12.1.2. Pénzügyi tartalom:

  Szolgáltató és Partner között az együttműködési szerződés megkötöttnek tekintendő, ha Partner a webáruházban lévő Kézenfogva program-ot a kosárba tette és annak ellenértéke Szolgáltató számlájára megérkezett. Ennek ára 9.900 Ft, azaz kilencezer kilencszáz forintot, mely az első együttműködési díj. Az együttműködési szerződés akkor emelkedik jogerőre, amikor ez az átutalás/befizetés megtörténik. 

   További pénzügyi kötelezettségek.

A kifizetett díj a fizetéstől számított 30 naptári napig érvényes. Csak abban a hónapban kell fizetni, amikor a Partner a tanácsadást igénybe veszi. Az átutalásokról/befizetésekről Tulajdonos minden esetben számlát ad, melynek tartalma üzleti tanácsadásként lesz megjelölve.  

     

12.1.3. Tulajdonos és partner közötti kapcsolat

 

        Szolgáltató , mint tanácsadó igyekszik a lehetőségeihez mérten segíteni azt, hogy a vállalkozás minél sikeresebb legyen.

           Partner jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Partner által működtetett vállalkozás által keletkező bármiféle bevételre garanciát nem tud vállalni. 

           Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kidolgozott és felépített szolgáltatási rendszer sem tudja garantálni, hogy a Partner által indított vállalkozás milyen mértékű nyereséget illetve veszteséget fog termelni.

 

           Partner az együttműködési szerződést annak fényében köti, meg, hogy a Szolgáltató segítségével egy hatékonyabb és sikeresebb vállalkozást tud felépíteni. Minden remélt vagy elvárt bevétel, kalkuláció csak tervezett számadat, függvénye a piaci helyzetnek, a forgalmazott áru minőségének és mennyiségének és árának. Partner ennek tényével teljes egészében tisztában van, a vállalkozásában keletkező esetleges minden veszteségért ezért egyedüli felelősséget vállal.

 

12.1.4. Titoktartás

     Sem a szerződés ideje alatt, sem annak lejárta után Partner nem bocsátja harmadik fél számára (sem írásban sem szóban) rendelkezésre azt a know-how-t vagy szolgáltatási rendszert, valamint a hálózat működésével kapcsolatos egyéb, információt tartalmazó azon anyagokat, amelyeket a Tulajdonos bocsátott rendelkezésére.

12.2 Melléklet - Használtruha Nagykereskedés alapítása

A 12.2.-es számú melléklet kizárólag azokra érvényes, akik használtruha nagykereskedés vagy használtruha kis- és nagykereskedés alapítására szerződnek Kiss Lászlóval. A Nagykereskedés alapítása termék kosárba tételével és kifizetésével jelen együttműködési szerződést megkötöttnek kell tekinteni és annak tartalma mind Kiss Lászlóra mind a szerződő Partnerre kötelező érvényűnek kell tekinteni a jelenleg fennálló elektrónikai ill. online törvények alapján.

Együttműködési szerződés

    Az alábbi együttműködési szerződés megkötésre kerül Kiss László egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató) és vállalkozási partner (továbbiakban Partner) között.

Vállalkozási partner az a személy, aki kellően tájékozódott Kiss Lászlótól a használtruha nagykereskedés alapítását illetően és ennek során eldöntötte, hogy 1 évig szerződéses viszonyt létesít Kiss Lászlóval, melynek célja egy új vagy egy már meglévő használtruha nagykereskedés alapítása illetve gazdaságos működtetése.

 

 Szakmai tartalom:

    Szolgáltató az általa kidolgozott szolgáltatási és értékesítési rendszert átadja a  Partnernek írásban annak tartalmát részletesen, elmagyarázza.

 

A komplex értékesítési rendszer tartalmazza:

 1. Az áru beszerzéstől kezdve az áru előkészítésének folyamatát.

 2. Az árukészlet minőségi követelményeire vonatkozó irányelveket.

 3. A csomagolási technikát.

 4. A vevői kapcsolattartás szabályait.

 

12.2.1. Marketing tartalom:

 

      Szolgáltató a Partner részére létrehoz és működtet egy, a használtruha nagykereskedés részére megfelelő minőségű és tartalmú honlapot. Melynek működtetését az együttműködési szerződés megkötésétől számított 1 évig köteles végezni. Ez alatt az idő alatt eljuttatja a honlapot a Google keresőben a "használtruha nagykereskedések" kereső kifejezésre az első 20 találat közzé. 

       Egy év után annak működtetését átadja a Partnernek. 

    Szolgáltató közreműködik, a Partner telephelyi, helyi és internetes megjelenésében, arculatának megtervezésében, kialakításában.

 

12.2.2. Pénzügyi tartalom:

  Első együttműködési díj: Partner az előzetes együttműködési szerződés elfogadása után átutal/befizet Szolgáltató bankszámlájára 300.000 Ft-ot, azaz háromszázezer forintot, mely az első együttműködési díj. Az előzetes együttműködési szerződés akkor emelkedik jogerőre, amikor ez az átutalás/befizetés megtörténik. 

   Havi együttműködési díj: a következő 11 hónap során havonta 19.900 Ft. Ezért a díjért Szolgáltató kialakítja és folyamatosan fejleszti, karbantartja Partner honlapját, de ez az összeg nem tartalmazza a domain név és a honlap havi/éves előfizetési díját (melyek a Partner költségei). Egy év elteltével ezek a feladatok is Partner jogkörébe átkerülnek (lásd. a 2. és 4. pontban leírtakat). Az átutalásokról Szolgáltató minden esetben számlát ad, melynek tartalma üzleti tanácsadásként van megjelölve.  

   Az együttműködési szerződés pénzügyi tartalmát még akkor is, mindkét fél részéről elfogadottnak, és kötelező érvényűnek kell tekinteni, ha az adott piaci helyzet időközben megváltozott és az együttműködési szerződésben foglalt szakmai és marketing stratégia már nem életszerű és annak új módozatai lettek a cégben bevezetve és alkalmazva.

  

12.2.3. Partner feladatai:

  Szolgáltató által kidolgozott szolgáltatási rendszer betartása, illetve annak betartatása a későbbiekben. Mely tartalmazza:

 • Az árubeszerzés, vagy annak irányítása, kézben tartása.

 • Az áru szortírozása, előkészítése, feldolgozása, csomagolása,                                           értékesítése. illetve ezeknek a folyamatoknak a betanítása,                                                felügyelete.

 • Vevő kapcsolattartás, illetve annak felügyelete a későbbiekben.

 • Vevő kiszolgálás, illetve annak felügyelete a későbbiekben. 

 • A vállalkozás gazdasági stabilitásának megvalósítása, és megőrzése.

 • Hivatalos szervek felé való kapcsolattartás (könyvelő, NAV, önkormányzat, stb.).

 • A pénzügyek intézése.

 • Az alkalmazotti bérek kifizetése.

 • A nagykereskedés bérelt vagy saját tulajdonú ingatlanainak állagmegóvása, esetleges fejlesztése.

 • A nagykereskedés tárgyi eszközeinek műszaki megfelelőségének megőrzése.

 • Az együttműködési szerződés megkötésének első évfordulója után Szolgáltatótól a Partner a teljes marketing rendszer működtetését átveszi (a fordulónapot követő 30 napon belül). Mely átadás időtartama egy kb. 2x2 órás oktatáson valósul meg.

 

12.2.4. Együttműködési Partner szervezeti kötelességei:

 

 • minden erőfeszítését a üzlet növekedésének, a Szolgáltató által működtetett szolgáltatási hálózattal való azonosulásnak és jó hírneve fenntartásának szenteli;

 • felelős azon humán és pénzügyi eszközökért, amelyeket üzleti tevékenységében használ, és mint független vállalkozó felelős harmadik felek irányában minden, a üzlettel kapcsolatos tevékenységéért;

 • elfogadja a lojális együttműködés kötelezettségét a Szolgáltató által működtetett hálózat sikerének biztosításáért, amelyhez, mint tájékozott és teljesen független vállalkozó csatlakozott, amely kizár bármely alárendelt kapcsolatot, így az alkalmazotti viszonyt is a Szolgáltatóval;

 • lojálisan viszonyul a hálózat valamennyi Partneréhez, ugyanúgy, mint magához a hálózathoz;

 • a Szolgáltató igénye esetén a Szolgáltatót ellátja ellenőrizhető működési adatokkal annak érdekében, hogy teljesítménye és pénzügyi állapota meghatározható legyen a hatékony menedzsment irányadás érdekében;

 • lehetővé teszi a Szolgáltató számára, hogy megbizonyosodjon az általa fejlesztett arculati és minőségi követelmények betartásáról a Partner szolgáltatás nyújtása, illetve termékértékesítése során. Partner tudomásul veszi saját felelősségét a fogyasztók/vevők irányában, mint teljesen független vállalkozó.

 

12.2.4. Szolgáltató és partner közötti kapcsolat

       Az együttműködési szerződés megkötése után Szolgáltató átadja az általa kidolgozott szolgáltatási rendszert Partner részére. Partner köteles a megkapott szolgáltatási rendszert bevezetni, alkalmazni és megkövetelni minden alkalmazottól, mivel a biztos sikert csak a tökéletes működés biztosítja.

   A szolgáltatási rendszertől való eltérés minden esetben csakis a Szolgáltatóval való megbeszélés eredményeként történhet meg.

     Szolgáltató, mint tanácsadó igyekszik a lehetőségeihez mérten segíteni azt, hogy a vállalkozás minél sikeresebb legyen.

           Partner jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Partner által működtetett vállalkozás által keletkező bármiféle bevételre garanciát nem tud vállalni. 

           Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kidolgozott és felépített szolgáltatási rendszer sem tudja garantálni, hogy a Partner által indított vállalkozás milyen mértékű nyereséget illetve veszteséget fog termelni.

 

           Partner az együttműködési szerződést annak fényében köti, meg, hogy a Szolgáltató segítségével egy hatékonyabb és sikeresebb vállalkozást tud felépíteni. Minden remélt vagy elvárt bevétel, kalkuláció csak tervezett számadat, függvénye a piaci helyzetnek, a forgalmazott áru minőségének és mennyiségének és árának. Partner ennek tényével teljes egészében tisztában van, a vállalkozásában keletkező esetleges minden veszteségért ezért egyedüli felelősséget vállal.

 

12.2.6. Együttműködési szerződés megszűnése

    Szolgáltató és Partner között fennálló szerződés a 12 hónap eltelte után autómatikusan megszűnik, kivéve, ha a felek kölcsönösen megegyeznek a további együttműködés folytatásában és annak pénzügyi kötelezettségeiről.

 

12.2.7. Együttműködési szerződés haláleset esetén

 

Szolgáltató halála vagy betegsége, rokkantsága esetén (amennyiben a magára vállaltaknak már nem tud eleget tenni) a szerződés autómatikusan megszűnik, mivel szakmai pótlására nincs lehetőség. Partner az addig átutalt összegekre vissz igényt nem támaszt és azonnali hatállyal átveszi az addig felépített honlap és marketing rendszer működtetését.

 

Partner halála vagy betegsége, rokkantsága esetén (amennyiben a magára vállaltaknak már nem tud eleget tenni):

  Amennyiben partnere vagy élettársa/házastársa folytatólagosan szeretné folytatni a vállalkozást, úgy az együttműködési szerződést és annak tartalmát folytatólagosnak kell tekinteni.

    Amennyiben vállalkozás megszüntetésre kerül, a fenti ok(ok) miatt úgy a Szolgáltatóval kötött együttműködési szerződés is érvényességét veszti, és további havi kifizetésekre nem kötelezhető Partner Szolgáltató felé.

 

12.2.8. Vállalkozás értékesítése

 

  Partner a vállalkozását melyben a Szolgáltató által létrehozott és felügyelt szolgáltatási rendszert működteti, bármikor értékesítheti a következő megkötésekkel:

 • A vállalkozás tulajdonosváltása nem befolyásolja az együttműködési szerződésben foglaltakat, azok továbbra is érvényesek, de már az új tulajdonosra vonatkozóan.

 • Partner még a tulajdonos váltás előtt Szolgáltatót értesíti a tulajdonosváltásról. A tulajdonos váltást minden esetben meg kell, hogy előzze, hogy az új tulajdonossal Szolgáltató megkösse az együttműködési szerződést.

 

12.2.9. Titoktartás

     Sem a szerződés ideje alatt, sem annak lejárta után Partner nem bocsátja harmadik fél számára (sem írásban sem szóban) rendelkezésre azt a know-how-t vagy szolgáltatási rendszert, valamint a hálózat működésével kapcsolatos egyéb, információt tartalmazó azon anyagokat, amelyeket a Szolgáltató bocsátott rendelkezésére.

2021.01.17.Adatvédelmi tájékoztató 2021.01.17

Általános rendelkezések


Kiss László egyéni vállalkozó (székhelye: 4033 Debrecen, Puska u. 14, Nyilvántartási szám: 50114421;

Adószám: 67358771-1-29), mint Adatkezelő az általa üzemeltetett 

http:// www.hasznaltruha-sikerkonyv.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott

szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“)
valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató
(továbbiakban: "ASZT") alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal
használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen tájékoztató rendelkezéseit.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változtatásokról időben értesíti az ügyfeleket. 


A szabályzat célja


Az ASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az
adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes
személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak
gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. Kifejezett célja, hogy megfeleljen az EU 2016/679 rendeletének, adatkezelési törvényének.

 1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, valamint a személy azonosítására alkalmas rögzítése. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.

1.8. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.9. Adattovábbítás: ha a személyes adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik.

1.10. Nyílvánosságra hozatal: ha az adatot bárki megtekintheti, bárki számára hozzáférhetővé teszik.

1.11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.12. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval.

1.13. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

1.14. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény.

1.15. Szolgáltató: a weblap bérelt webáruház rendszer formájában van működtetve, mely rendszer üzemeltetője az

UNAS Online Kft., H-9400 Sopron, Major köz 2 I/15, E-Mail: unas@unas.hu, Tel: +36-99-200-200 (H-P 8:00-15:30) – továbbiakban Szolgáltató

Szolgáltató tárolja és kezeli mind azokat az adatokat, melyet az érintett a regisztrációkor vagy a hírlevélre felíratkozáskor vagy számlázási adatokra vonatkozóan megadott.

 

2.Az adatkezelő megnevezése


Szervezet neve: Kiss László egyéni vállalkozó és alkalmazottai
Székhelye: 4033 Debrecen, Puska utca 14
Nyilvántartási szám: 50114421
Adószáma: 67358771-1-29
Email: klaszlo197@gmail.com
Adatkezelési nyilvántartási száma: EVNY-200057813/20151104

 

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó


Az adat feldolgozó jelen esetben azonos az adatkezelővel.

 

Az egyéni vállalkozás könyvelésével megbízott könyvelőiroda:

Somogyi és Tsa Kft.

Székhely: 4031 Debrecen,István út 35.
Telefonszám: +36 52 428-600
Nyitvatartás: Hétfő – Péntek 8.00-16.00 óráig.
Elektronikus kapcsolattartás: info@albinaszonyeg.hu
Nyilvántartási szám: 09-09-006737
Adószám: 11155025209
Statisztikai számjel: 11155025139311309

 

 

4. A kezelt személyes adatok köre


A jelen ASZT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel
arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.
A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít.
Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára
hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit a az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.
4.1. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- Ügyfél neve,
- E-mail címe,
- Ügyfél által kitalált jelszó.

4.2. Számlázási adatok

A számlázás miatt az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- Magánszemély vagy vállalkozás neve,
- Címe,

- Adószáma.

A számlázási adatok min. 5 évig megörzésre kerülnek a jelenlegi magyar jogszabálynak megfelelően. Az elkészűlt számla elküldésre kerül a vevő részére, amely így az elkűldött levelek között is megtalálható.


4.3. A weboldal adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
4.3. Minden, az Üzemeltetőnél elmentett adat az interneten biztosított protokollal (HTTPS) védett, amely védi a látogató webböngészője és a szerver közötti kapcsolatot a lehallgatás, adathamisítás ellen és lehetővé teszi a felhasználó azonosítását, amivel minimalizálja az illetéktelen hozzáférés kockázatát. Ugyanúgy az Üzemeltetőnél minden adat védett, a hozzáférés csak azon személyek számára engedélyezett, akik törvényi vagy szerződéses kötelezettségeik teljesítése céljából szükségszerűen dolgoznak ezekkel az adatokkal, jelszó és egyéb műszaki biztonsági eszközök által védett.

 

4.4. Google Analytics

Ez a weboldal a Google, Inc. („Google“) cég által nyújtott Google Analytics szolgáltatást használja. Egy olyan szolgáltatásról van szó, amely a rögzíti a weboldalak látogatóinak viselkedését, és lehetővé teszi annak kiértékelését. Ezzel elősegíti a weboldalak tökéletesítését, és javítja azok felhasználó-barát jellegét. A weboldalak felhasználóiról gyűjtött adatok név nélküliek. A szolgáltatás nem gyűjt személyes és érzékeny adatokat. A Google ezeket a felhasználói adatokat harmadik személyek rendelkezésére bocsájthatja, amennyiben azt a törvény előírja, vagy amennyiben ezek a harmadik személyek ezeket az adatokat a Google számára fogják feldolgozni. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

 

A Google Analytics szolgáltatás ezen kívül bővült az alábbi, a Google cég által nyújtott reklámfunkciókkal.

 • GDN (Google display network) reporting.
 • Google Analytics demográfiai ás érdeklődési kör áttekintések. 

Az adatgyűjtéssel kapcsolatos további tájátkoztatást talál a Google cég szerződési feltételeiben.

 

Amennyiben nem kíván szerepelni a Google Analytics szolgáltatás statisztikáiban, használja a letiltás lehetőségét a Google Analytics Opt-out funkció segítségével.

 

4.5. Sütik (cookies)

Az üzemeltető weboldalain a felhasználók viselkedéséről szóló adatok gyűjtésére kerül sor a süti fájlok segítségével. A süti fájlok kis, olyan információkat tartalmazó szövegfájlok, amelyeket az internetes oldalak az Ön számítógépére, vagy mobil berendezésére mentenek el abban az esetben, amikor Ön ezeket az oldalakat böngészi. Ezekben a fájlokban az Ön lépéseiről és beállításairól szóló információk kerülnek tárolásra. Weboldalunk süti fájlokat használ, abból a célból, hogy a felhasználóknak nagyobb felhasználói kényelmet biztosítsanak, javítsák az oldalak működőképességét és teljesítményét és egyben marketing és reklám célokból.

 

Ezen a weboldalon az alábbi sütiket használjuk:

 • Az első oldal sütijei - elengedhetetlenek a weboldalak működésének (rövidtávú) biztosításához. Egyúttal hosszú távú sütiket alkalmazunk a weboldal látogatóiról szóló összesített anonim adatok összegyűjtéséhez (Google Analytics).
 • A harmadik oldal sütijei - reklámrendszerek, közösségi oldalak, beépített videók sütijei. 

A süti fájlok beállításai

A süti fájlok beállításai a webböngészőben megváltoztathatók, de elsősorban szükséges Önt figyelmeztetni, hogy amennyiben a webböngészőben a sütik deaktiválásra kerülnek, Ön a továbbiakban nem tudja majd kihasználni weboldalaink minden interaktív elemét. Az újabb webböngészők többsége (mint például a Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari…) a böngésző beállításainak segítségével lehetőséget nyújt az elmentett sütik kezelésére. Böngészői beállításainak segítségével az egyes sütiket manuálisan kitörölheti, blokkolhatja vagy teljesen letilthatja azok használatát, ezeket blokkolhatja vagy engedélyezheti csak az egyes internetes oldalakra vonatkozóan is. Részletesebb tájékoztatásért, kérjük, használja az Ön böngészőjének súgóját. Amennyiben az Ön böngészőjében a sütik használata engedélyezett, abból fogunk kiindulni, hogy Ön egyetért a standard sütik alkalmazásával a mi szerverünk részéről.

 

Barion Pixel cookie-k A Barion Payment Zrt. a Barion fizetési megoldás alkalmazása során a csalások megelőzése érdekében cookie-kat alkalmaz (ezek a ba_vid, ba_vid.xxx, és a ba_sid cookie-k), ezek személyes adatokat (profilt) is kezel. Barion fizetés esetén ez Eladó csak ezen cookie-k használatával tudja a fizetést biztosítani, ezeket kikapcsolni nem tudja.A ba_vid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak.A ba_vid.xxx cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokat követhesse a Barion Zrt. két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatás időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.A ba_sid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudja a Barion Zrt. honlapokon átívelően. A ba_vid és ba_vid.xxx cooke-k tárolási ideje az utolsó frissüléstől számított 1,5 év, a ba_sid cookie tárolási ideje 30 perc. Az adatokat a Barion Zrt. tárolja. A Barion Cookie tájékoztatója itt érhető el: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

 

Hasonló technológiák alkalmazása

Tekintettel arra, hogy a süti fájlok alkalmazása nem az egyedüli módszer arra, hogyan lehet megfigyelni vagy felismerni az egyes weboldalak felhasználóit, szükség szerint alkalmaznak egyéb hasonló technológiákat is (megfigyelő szoftverek), amelyek figyelik felhasználóinkat. Ez például lehetővé teszi számunkra, hogy megfigyeljük a felhasználók viselkedési mintáit weboldalunkon, és ezt felhasználjuk marketing célokra, süti-szolgáltatásokat nyújtsunk vagy használjuk, illetve, hogy javítsuk az online funkciók teljesítményét.

 

Remarketing

Remarketing céljából az Üzemeltető gyűjti a látogató böngészőjében tárolt süti fájlokat. A remarketing reklámok megjelenítése a látogatónak az Üzemeltető oldalain tett látogatásai alapján. A weboldalakra való belépést követően a látogatót megjelölésre kerül, és névtelenül besorolásra kerül a célközönség listára. Ezt a megjelölést a süti fájlok biztosítják. A remarketingből származó adatokat kizárólag a látogatók szegmentálására használjuk a megfelelőbb reklám-értesítés kézbesítése céljából. A szegmenseket a látogatók néhány általános viselkedésmintája alapján hozzák létre. A reklám-értesítések a Google, Seznam stb. böngészőkön jelennek meg. A remarketing az ún. remarketing platformok, mint pld. a Google AdWords, Seznam Sklik stb. segítségével valósul meg.

 

Harmadik személyek weboldalaira való utalás

Az internet böngészése közben találkozhatnak harmadik személyek weboldalaira mutató hiperszöveg-hivatkozásaival. A szolgáltató nem felel az ezeken a weboldalakon vagy alkalmazásokon előforduló személyes adatok gyűjtéséért vagy felhasználásáért, és azt ajánlja Önnek, hogy ezeknek a weboldalaknak a böngészése vagy ilyen alkalmazások és szolgáltatások használata előtt részletesen ismerkedjen meg a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételekkel és nyilatkozatokkal. Az Üzemeltető adatfelhasználás és gyűjtés céljából alkalmazza továbbá a közösségi hálózatokat is, mint a Heureka vagy Facebook. Ezek az egyéb platformokhoz kapcsolódó plug-in modulok az adott platform logója és szövegének megfelelő stilizációja alapján ismerhetők fel. Amennyiben valamelyiket ezek közül a plug-in modulok közül valamelyik weboldalunk kiválasztására használja, az azután képes közvetlen kapcsolatot létrehozni az alkalmazott böngésző és az adott közösségi oldal hálózata között. Mivel ez az adatátvitel minden esetben az adott hálózat és a böngésző között történik, az Üzemeltetőnek nincsen hozzáférése az elküldött adatokhoz, és ezekről nincsen semmilyen információja. Amennyiben Ön egyúttal be van jelentkezve valamelyik platformra, vagy később bejelentkezik az adott közösségi hálózatra, a plug-in modulok automatikusan képesek társítani az adatokat az Ön kontójához. Ugyanez az eljárás érvényes a plug-in modulok (pld. a „Tetszik“ gomb) használatára vagy a kommentek hozzáadására.

4.6. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
4.7. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

 

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja


5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazáson alapul. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Amennyiben az adatokat megadó személy nem saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél a hírlevélre felíratkozás alkalmával az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre és ennek segítése végett az adatait megfelelő módon használja az adatkezelő.

A Szolgáltató az általa működtetett honlap látogatása során rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák céljából.


5.2. Az adatkezelés célja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
- hírlevél szolgáltatás
- tartalomszolgáltatás
5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi
felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a
szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél
megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást
elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett
hozzájárulásával küld a regisztráció során vagy a hirlevélre felíratkozás során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.
5.4. Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet, az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában (ebben az esetben Adatkezelő jogosult 14 munkanapon belül törölni a nyilvántartásából az Ügyfél adatait, illetve a honlapon megtalálható hirlevélről való leiratkozási gombra segítségével is (ebben az esetben azonnal megtörténik a törlés).

5.5. Az Ügyfél által megadott név adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a
folyamat során azonosítási és kapcsolattartási célokat szolgál.
5.6. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással
kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai
rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az
ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs
rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen
adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése,
utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák
készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának
emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató
egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.
5.7. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az
Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google
Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A
Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a
weboldal használatával hozzájárul.
5.8. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása -
hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
5.9. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail
címet regisztrálta.

 

6. Az adatkezelés időtartama


6.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a
kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a
regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” vagy „Profil“-ban kezdeményezheti.
6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre


7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.
Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Az ügyfél jogai


8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai
törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
8.2. Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon vállalja ennek megválaszolását.
8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését
kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a
kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek
újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján
szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét
is.
Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait
adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult
az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából.

 

9. Egyéb rendelkezések


9.1. Adatkezelő és a Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.3. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra
is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,
ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás
használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

10. Biztonság

Az Adatkezelő csak az adatgyűjtést csupán a jelen alapelvekben megfogalmazott célokhoz feltétlenül szükséges mértékben végez személyes adatgyűjtést és a megfelelő biztonsági technológiákat alkalmazza, amelyekkel biztosítja minden személyes adat biztonságét, sértetlenségét és a magánszféra védelmét. Minden az Adatkezelő számára rendelkezésre bocsájtott adatot standard eljárások és technológiák biztosítanak. Az Adatkezelő az internetes környezet jelleg miatt nem garantálhatja teljességgel azoknak az adatoknak a biztonságát, amelyeket a felhasználók az Adatkezelő hálózatain elhelyeznek, azonban az Adatkezelő olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek általában annak érdekében ajánlottak, hogy a szolgáltatott adatokhoz ne lehessen illetéktelenül hozzáférni.

 


ADATKEZELŐ NYILATKOZATA
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ASZT tartalmát, és kötelezettséget
vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen ASZT-ban
megfogalmazott előírásoknak.

  Webáruház készítés